Introductie

De Zhuangzi behoort tot de oorspronkelijkste en invloedrijkste werken uit de wereldliteratuur, aldus Kristofer Schipper in zijn Nederlandse vertaling van de Zhuangzi.

Samen met de Daodejing behoort de Zhuangzi tot de oudste taoïstische teksten. Deze teksten zijn ontstaan in de pre-Qin tijd (voor 220 v Chr.).

De Daodejing is een kleine tekst (5.000 karakters) en opgebouwd uit verzen en aforismen. De Zhuangzi daarentegen is een relatief lange tekst (ong. 70.000 karakters) met allerlei verhalen, parabels, dialogen, gedichten, filosofische beschouwingen, observaties en dergelijke. De stijl heeft vele schakeringen, soms ernstig en plechtig, nu eens ingetogen, dan weer vrolijk, oneerbiedig en zelfs niet zonder provocatie en heiligschennis. (Schipper 2007 p12)

De Zhuangzi bevat verhalen over het gewone volk, over ambachtslieden, maar ook over handelaren en boeren. Ook hierin onderscheidt de Zhuangzi zich van de Daodejing, dat veel meer een vorstenspiegel is.

Over de vermeende auteur, Meester Zhuang of Zhuang Zhou weten we weinig. Wel weten we dat de Zhuangzi een compilatie is van teksten die over een lange tijdspanne van meerdere eeuwen tot stand is gekomen. De pagina auteurschap en teksthistorie geeft daar meer informatie over.

Deze website is, net als de zustersite Huainanzi, een aanvulling op de site klassiek chinese teksten en heeft een verbinding met de website taalfilosofie.

De website is een werkplaats met aantekeningen over de Zhuangzi. Langzamerhand zal de site uitgroeien tot een bron van informatie over het boek de Zhuangzi.

 


colofon | cookies | afkortingen en iconen