Chen Xiangdao 陳詳道

ook: Yong Zhi en Jie Zhi
periode: 1053-1093 - Song dynastie

 

Hij kwam uit de hedendaags Fujian provincie. Hij was een leerling van Wang Anshi 王安石 (1021-1086) en was daar diep door beïnvloed.
Chen baseerde zijn commentaar, de Zhuangzi Zhu 莊子注, op veel andere klassieke teksten zoals de Zhouyi (Daodejing), Shangshu, Lunyu, Mengzi, Guanzi, Wenzi en Liezi. Chen’s brede benadering "not only led to some startling interpretations of the Zhuangzi, his use of arguments and themes from said sources enabled him to offer explanations of the Zhuangzi’s abstract and mystical musings in ways his predecessors could not. " Chai 2017.

 

Externe informatie


colofon | cookies | afkortingen en iconen