Wang Pang 王雱

ook: courtesy name Yi Du 疑獨
periode: 1044-1076 - Song dynastie

 

Hij schreef het commentaar Nanhua zhenjing shiyi waarin hij de onderliggende betekenis van de Zhuangzi aan het licht probeerde te brengen: de filosofie van Zhuangzi is geworteld in de Dao, vanwaaruit de mensheid zijn aangeboren natuur weer kan herstellen. Hiervoor moeten we de woorden van de tekst en taalkundige conventies overstijgen. (Chai 2017).
Commentaar op de hoofdstukken 8 tot 12 ontbreekt. Hij stelt dat de zeven hoofdstukken van de innerlijke geschriften door Zhuang Zhou zelf geschreven zijn.

De 'Taoist Canon - A Historical Companion to the Daozang' geeft de volgende biografie:
Son of the eminent statesman Wang Anshi (1021-1086), Wang Pang has his biography in the Song shi 327, appended to that of his father. He was born in Fuzhou (Jiangxi). Wang Pang is described as exceptionally gifted. Having brilliantly obtained the jinshi degree, his interests turned to Buddhism and Taoism, and he authored important works in both fields. His study on the Zhuangzi Nanhua zhenjing xinzhuan, has been very influential. Its originality lies in Wang's method of explaining Zhuangzi's thought by retrieving the original meaning of the work itself, without imposing extraneous ideas on the author.

 

Externe informatie


colofon | cookies | afkortingen en iconen