Xiang Xiu 向秀

ook: zi Ziqi 子期
periode: ca. 227-272 - Wei dynastie

 

Ca. 272 begon Xiang Xiu een commentaar te schrijven bij de Zhuangzi (Zhuangzi yinjie - Hidden meanings). Het commentaar bestond uit 20 bamboerollen en omvatte het commentaar op 27 hoofdstukken. Het commentaar zelf is verloren gegaan.
Guo Xiang 郭象 (d. 312) heeft het commentaar van Xiang Xiu (Hidden meanings) in zijn commentaar verwerkt. daarnaast zijn fragmenten in enkele andere commentaren bewaard gebleven (o.a. Zhang Zhan's commentaar op de Liezi (350-400), Lu Demings commentaar op de Zhuangzi (ca 550-630, en Zhang Junfang's Daoist encyclopedia, Yunji qiqian - Bamboo Book Box from the Clouds in Seven Sections).
Echter, hij stierf voordat hij het werk kon afmaken.

 

Externe informatie

- Wikipedia: Xiang Xiu
- Britannica: Seven sages of the Bamboo Grove


colofon | cookies | afkortingen en iconen