work in progress

Jan de Meyer schrijft in zijn 'de deugd en de weg' het volgende: In de Chinese levensbeschouwelijke literatuur zijn dialoog en discussie heel belangrijk. Wie de werken toegeschreven aan aan de confucianist Mengzi (Mencius) en de daoïst Zhuangzi leest, kan zich zonder enige moeite een beeld vormen van het belang dat deze min of meer exacte tijdgenoten toekenden aan de dialoog als argumentatief én retorisch instrument. Vanzelfsprekend zijn vele vormen van dialoog mogelijk. terwijl we in de Mengzi nerslagen vinden van echt gevoerde discussies tussen de filosoof en zijn werkelijke gesprekspartners (dat nemen we tenminste aan), vinden we in de Zhuangzi talrijke dialogen tussen fictieve personages (..) naast minstens even talrijke fictieve dialogen tussen historische personages. (De Meyer 2021 p 25-26).

Ruim tweederde van alle paragrafen in de Zhuangzi bevatten dialogen (of monologen). Hieronder treft u een overzicht van deze dialogen.

Dialogen


1. Yao en Xu You (hst. 1-II pag. 48-49)
2. Jianwu en Lianshu (hst. 1-III pag. 49-51)
3. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VI pag. 51-52)
4. Zhuangzi en Huizi (hst. 1-VII pag. 52-53)

5. Ziqi van de Zuiderwal en Yancheng Ziyou (hst. 2-I pag. 54-55)
6. Prinsenkind en Tandeloos (hst. 2-V pag. 66-67)
7. Meester Lange Plataan en Meester Schuwe Ekster (hst. 2-VI pag. 67-70)
8. De Watergeest en de Schaduw (hst. 2-VII pag. 70-71)
9. Zhuang Zhou droomt dat hij een vlinder is. (hst. 2-VIII pag. 71)

10. Vorst Wenhui en Kok Ding (hst. 3-II pag. 27-74)
11. Gongwen Xian en de Aanvoerder van Rechts (hst. 3-III pag. 74)
12. Discipel van Laozi en heremiet uit Qin (hst. 3-IV pag. 75)

13. Confucius en Yan Hui (hst. 4-I pag. 77-84)
14. Confucius en Zigong (hst. 4-II pag. 84-87)
15. Qu Boyu en Yan He (hst. 4-III pag. 87-88)
16. Timmerman Shi en leerling (hst. 4-IV pag. 88-90)
17. Ziqi van de Zuiderwal (monoloog) (hst. 4-V pag. 90-91)
18. De gek van Chu (Jieyu) zong een lied tegen Confucius (hst. 4-VII pag. 92-93)

19. Confucius en Changji over Wang Tai (hst. 5-I pag. 94-96)
20. Shentu Jia, wiens voet was afgehakt en Zichan van Zheng in de leer bij Duisterman Afwezig (hst. 5-II pag. 96-98)
21. Shushan Zonder tenen zoekt Confucius op en gaat daarna naar Laozi (hst. 5-III pag. 98-99)
22. Confucius en hertog Ai van Lu over Aitaito (hst. 5-IV pag. 99-103)
23. (hst. 5-V pag. 103-104)
24. Zhuangzi en Huizi (hst. 5-VI pag. 104-105)

25. vrouw Yu en Ziqi van de Zuiderwal (hst. 6-VI pag. 113-114)
26. Meester Si, Meester Yu, Meester Li en Meester Lai zaten met z’n vieren te praten (hst. 6-VII pag. 115-116)
27. Meester Sanghu, Meester Fan van Meng en Zhang de luitspeler. En dialoog Confucius en Zigong (hst. 6-VIII pag. 116-119)
28. Confucius en Yan Hui over Mengsun Cai (hst. 6-IX pag. 119-120)
29. Xu You en Meester Leergraag (hst. 6-X pag. 120-121)
30. Confucius en Yan Hui (hst. 6-XI pag. 121-122)
31. Ziyu en Zisang (hst. 6-XII pag. 122-123)

32. Prinsenkind en Tandeloos, en tandeloos en meester Kazuifel over Shun (hst. 7-I pag. 124)
33. Jianwu en Jieyu (de gek van Chu) (hst. 7-II pag. 124-125)
34. Hemelvast komt Mens Zonder Naam tegen (hst. 7-III pag. 125-126)
35. Laozi en Yang Zhu (hst. 7-IV pag. 127-130)
36. Meester Kalebas, Lie Zi en de sjamaan Jixian (hst. 7-V pag. 130)

37. Laozi en Cui Qu (hst. 11-II pag. 156-158)
38. Meester van de Wijde Volkomenheid en de Gele Keizer (hst. 11-III pag. 158-161)
39. Wijde Weetniet en de Wolkenaanvoerder (hst. 11-IV pag. 161-164)

40. Monoloog van de Meester (Confucius) (hst. 12-II pag. 167-168)
41. Monoloog van de Meester (Confucius) (hst. 12-III pag. 168-169)
42. Xu You en Yao (hst. 12-V pag. 170-171)
43. Yao en de grenswachter van Hua (hst. 12-VI pag. 171-172)
44. Yu en Bocheng Zigao (hst. 12-VII pag. 172-173)
45. Confucius en Laozi (hst. 12-IX pag. 174-175)
46. Jianglü Mian op bezoek bij Je Che (hst. 12-X pag. 175-176)
47. Zigong en de tuinman en verslag aan Confucius (hst. 12-XI pag. 176-179)
48. Simpele mist komt Wervelwind tegen (hst. 12-XII pag. 179-180)
49. Men Wugui en Chizhang Manji (hst. 12-XIII pag. 180-181)

50. Shun en Yao (hst. 13-III pag. 188)
51. Confucius, Laozi en Zilu (hst. 13-IV pag. 188-190)
52. Laozi en Scholaster Belletrie (hst. 13-V pag. 190-191)
53. Confucius spreekt (monoloog) (hst. 13-VI pag. 191-192)
54. Graaf Huan en wagenmaker Bian (hst. 13-VII pag. 192-193)

55. Tang ondervraagt Zhuangzi (hst. 14-II pag. 195-197)
56. Cheng van de Noorderpoort bevraagt de Gele Keizer (hst. 14-III pag. 197-201)
57. Yan Yuan en Jin de onderwijzer (hst. 14-IV pag. 201-204)
58. Confucius bezoekt Laozi (hst. 14-V pag. 204-206)
59. Confucius bezoekt Laozi en daarna gaat Zigong naar Laozi (hst. 14-VI pag. 206-209)
60. Confucius sprak met Laozi (hst. 14-VII pag. 209-211)

61. Hebo, de riviergraaf ontmoet Ruo, de god van de Noordelijke wereldzee (hst. 17-I pag. 220-228)
62. Confucius en Zilu (hst. 17-III pag. 230-31)
63. Gongsun Long legt probleem voor aan prins Mou van Wei over Zhuangzi (hst. 17-IV pag. 231-233)
64. Zhuangzi en de raadslieden uit Chu (hst. 17-V pag. 234)
65. Zhuangzi bezoekt Huizi (hst. 17-VI pag. 234-235)
66. Zhuangzi en Huizi wandelen over de brug van de Hauo-rivier (hst. 17-VII pag. 235)

67. Huizi komt Zhuangzi condoleren (hst. 18-II pag. 238)
68. Meneer Gedrocht en Meneer de Malle (hst. 18-III pag. 239)
69. Zhuangzi en de lege schedel (hst. 18-IV pag. 239-240)
70. Confucius en Zigong (hst. 18-V pag. 240-242)
71. Liezi ziet een honderd jaar oude schedel (hst. 18-VI pag. 242)

72. Liezi en Yin de Wachter van de Bergpas (hst. 19-II pag. 245-246)
73. Confucius kwam een man met bochel tegen (de krekelvanger) (hst. 19-III pag. 246-247)
74. Confucius en Yan Yuan [Hui] (hst. 19-IV pag. 247-248)
75. Tian Kaizhi op audiëntie bij Hertog Wei van Zhou over Zhu Xian (hst. 19-V pag. 248-249)
76. De voorbidder van de tempel richt zich tot het zwijn dat geofferd zou worden (hst. 19-VI pag. 249-250)
77. Hertog Yuan, die een geestverschijning zag, en Guan Zhong die zijn wagen mende. (hst. 19-VII pag. 30-251)
78. Ji Xingzi die een vechthaan traint voor de koning (hst. 19-VIII pag. 251-252)
79. Confucius spreekt met een kerel die aan het zwemmen was (hst. 19-IX pag. 252)
80. Meesterhoutsnijde Qing en de hertog van Lu (hst. 19-X pag. 252-253)
81. Yan He en hertog Zhuang over Ji van het Oosterveld (hst. 19-XI pag. 253-254)

82. Zhuangzi en zijn discipelen overnac hten bij een oude vriend (hst. 20-I pag. 255-256)
83. Yiliao van Nanshi kwam op audiëntie bij de hertog van Lu (hst. 20-II pag. 257-259)
84. She van het Noordpaleis en Prins Qingji (hst. 20-III pag. 259-260)
85. Confucius en de oude heer van Ren (hst. 20-IV pag. 260-261)
86. Confucius wendt zich tot Meester Sanghu die een anekdote vertelt over Lin Hui (hst. 20-V pag. 262-263)
87. Zhuangzi ging de koning van Wei (hst. 20-VI pag. 263-264)
88. Confucius, die gevangen zit tussen Chen en Wai, en Yan Hui (hst. 20-VII pag. 264-265)
89. Zhuang Zhou in het park Haviksheuvel (Diaoling Park) en zijn volgeling Lin Ju (hst. 20-VIII pag. 266-267)
90. Yang Zhu overnacht in een herberg en het zoontje van de waard (hst. 20-IX pag. 267)

91. Tian Zifang op bezoek bij de hertog van Wei spreken over Qi Gong en Meester Xun van de Oosterwal. (hst. 21-I pag. 268-269)
92. Meester Wenbo Xue krijgt een persoon uit Lu op bezoek en ontvangt daarna Confucius die dit tegen Zilu vertelt. (hst. 21-II pag. 269-270)
93. Confucius en Yan Hui (hst. 21-III pag. 270-271)
94. Confucius op bezoek bij Laozi (hst. 21-IV pag. 272-274)
95. Zhuangzi bezoekt de hertog Ai van Lu (hst. 21-V pag. 274-275)
96. Koning Wen ontwaarde een oude man die aan het vissen was. Yan Hui stelt een vraag aan Confucius (hst. 21-VIII pag. 276-277)
97. Lie Zi en Duisterman Afwezig over boogschieten (hst. 21-IX pag. 277-278)
98. Jianwu spreekt Sunshu Ao en Confucius hoort hiervan. (hst. 21-X pag. 278-279)
99. Heer van Fan zat bij de koning van Chu (hst. 21-XI pag. 279)

100. Kennis ontmoet Doeniet de Zwijger en bespeurt daarna Dolle Warhoofd en spreekt vervolgens de Gele Keizer (hst. 22-I pag. 280-282)
101. Tandeloos ging naar Meester Kazuifel (hst. 22-III pag. 283-284)
102. Shun stelt vragen aan zijn minister (hst. 22-IV pag. 284-285)
103. Confucius gaat op bezoek bij Laozi (hst. 22-V pag. 285-288)
104. Ziqi van de Zuiderwal stelt vraag aan Zhuangzi (hst. 22-VI pag. 288-289)
105. Ahegan en Shennong in de leer bij de oude draak Ji. Yangang die komt condoleren. (hst. 22-VII pag. 289-290)
106. Hoogste Zuiverheid stelt vraag aan Eindeloos en daarna aan Doeniet. Vervolgens vertelt hij dit aan Geen Begin. (hst. 22-VIII pag. 290-291)
107. Helder Licht stelt vraag aan Niemendal (hst. 22-IX pag. 292)
108. De smid en de grootmaarschalk (hst. 22-X pag. 292)
109. Confucius en Ran Qiu (hst. 22-XI pag. 293-294)

110. Gengsang Chu spreekt met zijn discipelen waaronder Nanrong Zhu. Nanrong Zhu gaat daarna op bezoek bij Laozi. (hst. 23-I pag. 297-303)

111. Xu Wugui kwam op audiëntie bij hertog Wu van Wei (hst. 24-I pag. 311-313)
112. Xu Wugui kwam op audiëntie bij hertog Wu van Wei (hst. 24-II pag. 313-314)
113. De Gele Keizer ging op reis naar de berggod met zeven wijzen en spreekt een knaap aan, die paarden aan het hoeden was. (hst. 24-III pag. 314-316)
114. Zhuangzi en Huizi. Lu Ju en diens leerling. (hst. 24-V pag. 317-319)
115. Zhuangzi liep in een begrafenisstoet en zag het graf van Huizi (hst. 24-VI pag. 319-320)
116. Hertog Huan komt bij Guan Zhong op bezoek (hst. 24-VII pag. 320-321)
117. Koning van Wu en zijn vriend Yan Buyi --> Yan Buyi zoekt lering bij Dong Wu (hst. 24-VIII pag. 321)
118. Ziqi van de Zuiderwal en Yan-cheng Zi (hst. 24-IX pag. 321-322)
119. Confucius op een feest met Sunshu Ao en Yilao van de Zuidermarkt (hst. 24-X pag. 322-324)
120. Ziqi van de Zuiderwal riep Jiufan Yin bij zich die een voorspelling doet over zijn zoon Kun. (hst. 24-XI pag. 324-325)
121. Tandeloos kwam Xu You tegen (hst. 24-XII pag. 325-326)

122. Ziyang praat met Wang Guo over Gong Yuexiu (hst. 25-I pag. 331-332)
123. Ying van Wei en generaal Gongsun Yan -> Ji Zi --> Hua Zi--> Hui Zi en Dai Jinren (hst. 25-IV pag. 334-336)
124. Confucius en Zilu op weg naar Chu (hst. 25-V pag. 336-337)
125. Opzichter van de altaren in de Grote Plataan sprak met Zilao -> Zhuangzi hoorde hiervan en sprak (hst. 25-VI pag. 337-338)
126. Laozi en Bo Ju, die gaat zwerven (hst. 25-VII pag. 338-339)
127. Confucius ondervroeg drie grootannalisten Datao, Bo Chang-qian en Xiwei over Graaf Ling van Wei. (hst. 25-IX pag. 340-341)
128. Weetbeetje en Grote Overeenstemmer over 'gemeenschapswoorden' (hst. 25-X pag. 341-345)

129. Zhuangzi ging naar de Watergraaf en daarna naar de golvengraaf van de Oostzee (snoek) (hst. 26-II pag. 347)
130. discipel van Laolai Zi kwam Confucius tegen die vervolgens bij Laolai Zi op bezoek ging. (hst. 26-V pag. 349-350)
131. Yan, de vorst van Song en de visser Yu Ju --> Confucius geeft commentaar (hst. 26-VI pag. 350-351)
132. Zhuangzi en Huizi over nutteloos (hst. 26-VII pag. 351-352)

133. Zhuangzi en Huizi over Confucius (hst. 27-II pag. 358-359)
134. Confucius en leerlingen over Zeng Zi (hst. 27-III pag. 359)
135. Ziqi van de Zuiderval en Yangcheng Ziyou (hst. 27-IV pag. 359-360)
136. Yang Zhu en Laoiz (hst. 27-VII pag. 361-362)

137. Yao en vadertje Zhi van Zizhou --> Shun en Zhi van Zizhou --> Shun en Shanjuan --> Shun en een boer uit Shihu (hst. 28-I pag. 363-364)
138. koning Dan en Di-volk (hst. 28-II pag. 364-365)
139. Prins Sou en mensen van Yue (hst. 28-III pag. 365-366)
140. Meester Zihua op bezoeke bij markies Zhaoxi van Han (hst. 28-IV pag. 366)
141. heer van Lu stuurt afgezant naar Yan He (hst. 28-V pag. 366-367)
142. Ziyang van Zheng over Liezi --> Liezi en zijn vrouw (hst. 28-VI pag. 367-368)
143. koning Zhao van Chu en de schapenslager Yue (hst. 28-VII pag. 368-369)
144. Zigong bezoekt Yuan Xian (hst. 28-VIII pag. 369-370)
145. Confucius sprak met Yan Hui over het ambtenaarschap (hst. 28-X pag. 371)
146. Mou, prins van Zhongshan wendt zich tot Meester Zhan over het leven (hst. 28-XI pag. 372)
147. Confucius zit vast tussen Chen en Cai. Yan Hui spreekt met Zilu en Zigong en daarna met Confucius. (hst. 28-XII pag. 372-374)
148. Shun en Wuzi (hst. 28-XIII pag. 374)
149. Tang gaat ten rade bij Bian Sui (hst. 28-XIV pag. 374-375)
150. Shu Dan, de jongere broer van Koning Wu wil een verdrag sluiten met de heren Bo Yi en Shu Qi (hst. 28-XV pag. 376)

151. Confucius spreekt met Liuxia Ji over Rover Voetpad --> Confucius en Rover Voetpad (hst. 29-I pag. 378-385)
152. Zishang stelt vraag aan Hebbesman (hst. 29-II pag. 386-389)
153. Nooitgenoeg spreekt met Harmoniebesef (hst. 29-III pag. 389-392)

154. Zhuangzi en Kui de kroonprins over het zwaardvechten van koning Web van Zhao --> Zhuangzi en koning Wen van Zhao (hst. 30-I pag. 393-397)

155. Zigong en Zilu spreken met de oude visser --> Confucius en de oude visser --> Zilu en Confucius (hst. 31-I pag. 398-405)

156. Liezi ontmoet Duisterman Afwezig (hst. 32-I pag. 406-407)
157. Lamzak uit Zheng en zijn vader (hst. 32-II pag. 408-409)
158. Cao Shang uit Song ontmoet Zhuangzi (hst. 32-VI pag. 410)
159. Hertog Ai van Lu spreekt met Yan He over Confucius (hst. 32-VII pag. 410-411)
160. Confucius spreekt (hst. 32-IX pag. 411-412)
161. Zhuangzi en iemand die op audientie ging de koning van Song (hst. 32-XI pag. 413-414)
162. Zhuangzi wordt uitgenodigd een ambt te aanvaarden (hst. 32-XII pag. 414)
163. Zhuangzi ligt op sterven en spreekt met zijn volgelingen (hst. 32-XIII pag. 414)

Kleine statistiek

Aantal paragrafen en dialogen (incl. monologen) per sectie. Als secties worden onderscheiden: de innerlijke, uiterlijke en gemengde geschriften. Per paragraaf wordt 1 dialoog geteld, ook als er meerder dialogen in een paragraaf voorkomen (komt overigens weinig voor).

Innerlijke geschriften:
paragrafen: 54
dialogen: 36
percentage: 67%

Uiterlijke geschriften:
paragrafen: 98
dialogen: 73
percentage: 74%

Gemengde geschriften:
paragrafen: 93
dialogen: 54
percentage: 58%

Totaal paragrafen: 245
Totaal dialogen: 163
Totaal percentage: 67%

Bij deze dialogen zijn 201 personages betrokken.


colofon | cookies | afkortingen en iconen