work in progress

Informatie over 河伯 hé bó - Hebo, de Riviergraaf

Vertalingen:
Engels (Ziporyn, Mair): River God (Z)
Duits (Kalinke): Flußgeist Huang
Frans (Levi): Comte du Fleuve (Ho-po).

Biografische informatie:

Hebo; van oudsher de benaming van de god van de Gele Rivier. Om hem gunstig te stemmen en de grote overstromingen waar de rivier berucht om was af te wenden, werd hem jaarlijks een bruid aangeboden door een jong meisje in de rivier te werpen. Hoewel dit wrede offer reeds in de oudheid werd bekritiseerd, bleef het tot aan de elfde eeuw van onze jaartelling in zwang.

Het personage Hebo, de Riviergraaf komen we 2 keer tegen waarvan 1 keer in dialogen (of monologen) en 1 keer in anekdotes of overige vermeldingen. Hieronder ziet u een overzicht:

Overzicht dialogen

1. hst. 17-I, pag. 220-228: Hebo, de riviergraaf ontmoet Ruo, de god van de Noordelijke wereldzee

Overige vindplaatsen

Er is 1 paragraaf met een of meerdere vermeldingen van Hebo, de Riviergraaf:
1. hst. 26-VI, pag. 350-351


colofon | cookies | afkortingen en iconen