work in progress

Informatie over 南郭子綦 nán guō zǐ qí - Ziqi van de Zuiderwal

Vertalingen:
Engels (Ziporyn, Mair): Sir Shoestrap of Southwall (Z) Mr. South-Wall Basis (W)
Duits (Kalinke): Meister Dongguo (Ostwall)
Frans (Levi): Tseu-ts'i de Ia Muraille Sud / Nan-kouo Tseu-ts't.

Biografische informatie:

Rene Ransdorp:
Volgens de oude commentaren zou Nan Quo Zi Qi de halfbroer zijn van Zhao, koning van de staat Chu, die leefde in de zesde eeuw vóóe onze jaartelling. Jiang Xichang en anderen wijzen er echter op dat het hier om een gefingeerd persoon moet gaan. In hoofdstuk IV van de Zhuangzi komen we namelijk een Nan Bo Zi Qi tegen, di eook optreedt in hoofdstuk XXIV, waar hij eveneens door Yan Cheng Zi You [leerling van Nan Quo Zi Qi] in dezelfde toestand als beschreven in hst 2-I wordt aangetroffen. In hoofdstuk XXVII komt een Dong Quo Zi Qi voor. De sterke gelijkenis tussen deze namen en het gegeven dat er niets bekend is over Yan Cheng Zi You versterken het vermoeden dat beide literaire creaties zijn. (Ransdorp 2004 De SPIL van DAO p5).

Schipper beschouwt ze allemaal als een en dezelfde figuur, en deze lijn volg ik ook.

Kuang-Ming Wu: (..) the name Nan-Guo Ziqi starts the second chapter, and this name is perhaps not without significance. Usually the name is taken to refer to some historical personage whom Zhuangzi admired. But we would not be surprised if the name also alluded to something symbolic.
The ancient Chinese city was surrounded by a city wall against bandits. Nan Guo literally means "the southern city wall" or "to the south of the city wall" where the commoners gather. Zi is "man" or "Mr." Qi is either "very, variegated, or dark grey (or red)" or "basis, root. Thus Nan-Guo Ziqi can mean Mr. Basics at the common throng of the plebeians, amidst
their hustle and bustle. He is the "man living at the unrecognized southern city wall and embodying the basic Tao(..) I think Akatzuka is right in placing Mr. Nan Kuo in the midst of city life; he still kept himself untainted, given to soaring and roaming in the sky. (Kuang-Ming Wu 1990 The Butterfly as Companion p 181-182)

南郭子綦 nán guō zǐ qí, (komt 1 voor in ctext) Nan-Guo Zi-Qi
南伯子葵 nán bó zǐ kuí (ctext 6-4, 6-VI, p113)
南伯子 dōng guō zǐ (ctext 22-6, 22-VI p 288) (controleren bij TLS)
南伯子綦 nán bó zǐ qí (ctext 24-9, 24-IX p 321 ctext geeft ook vermelding bij 4-IV timmerman Shi bij Schipper
東郭子綦 dōng guō zǐ qí (ctext 27-4 27-IV p 359)

Het personage Ziqi van de Zuiderwal komen we 7 keer tegen waarvan 7 keer in dialogen (of monologen) en 0 keer in anekdotes of overige vermeldingen. Hieronder ziet u een overzicht:

Overzicht dialogen

1. hst. 2-I, pag. 54-55: Ziqi van de Zuiderwal en Yancheng Ziyou
2. hst. 4-V, pag. 90-91: Ziqi van de Zuiderwal (monoloog)
3. hst. 6-VI, pag. 113-114: vrouw Yu en Ziqi van de Zuiderwal
4. hst. 22-VI, pag. 288-289: Ziqi van de Zuiderwal stelt vraag aan Zhuangzi
5. hst. 24-IX, pag. 321-322: Ziqi van de Zuiderwal en Yan-cheng Zi
6. hst. 24-XI, pag. 324-325: Ziqi van de Zuiderwal riep Jiufan Yin bij zich die een voorspelling doet over zijn zoon Kun.
7. hst. 27-IV, pag. 359-360: Ziqi van de Zuiderval en Yangcheng Ziyou

Notities

Zie ook de notitie meditatie.


colofon | cookies | afkortingen en iconen